Przejdź do menu Przejdź do treści

Badania i produkty

W ramach projektu powstaną następujące produkty wspierające promocję polskiej kultury za granicą:


Raport z badań realizowanych w Polsce: „Praktyki podmiotów działających w kraju na rzecz promocji kultury Literatura, film, teatr i sztuki wizualne” (pdf)

 

Raport z badań realizowanych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA: „Praktyki podmiotów zaangażowanych w promocję polskiej literatury, filmu, teatru i sztuk wizualnych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA oraz ich odbiór w świetle badań etnograficznych” (pdf)

 

 

„Podręcznik skutecznej promocji polskiej kultury za granicą. Film, teatr, literatura i sztuki plastyczne” (pdf)

 

„Przewodnik po dobrych praktykach promocji polskiego filmu, teatru, literatury i sztuk plastycznych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA. ” (pdf)

 

 

Katalog wskaźników pomiaru skuteczności działań promocyjnych (pdf)

 

 

Narzędzia do pomiaru i monitorowania skuteczności działań promocyjnych (pdf)

 

 

Portal internetowy promujący badania humanistyczne i upowszechniający narzędzia wspierające promocję polskiej kultury za granicą

 

Monografia w formie papierowej: „Przewodnik skutecznej promocji …”

 

 

 

Materiały szkoleniowe do webinariów

 

Filmy promocyjne i szkoleniowe